Informatie

U heeft wensen om uw woning te verbouwen of u heeft bouwgrond om nieuw te bouwen.
Wat zijn de mogelijkheden en wat gaat dit kosten?

Dit zijn de eerste vragen waarmee wij u kunnen helpen.
De mogelijkheden kunnen worden bekeken aan de hand van de bestaande situatie.
Uitbreidingsmogelijkheden worden getoetst bij de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht en het ontwerp wordt getoetst aan de redelijke eisen van de welstand.
Aan de hand van deze gegevens kunnen wij voor u een elementen begroting maken om vast een inzicht in de kosten te krijgen.

De volgende stap kan zijn het maken van een bestek en het aanvragen van een prijsopgave bij in overleg te kiezen aannemers.
Samen met de aannemer wordt de planning opgezet.

Tijdens de bouw kan het toezicht worden gehouden om eventuele problemen en vragen van u of aannemer op te lossen.

Een juiste coördinatie tussen u, aannemer en ons kan er voor zorgen dat uw wensen worden gerealiseerd.

Wij zorgen voor het proces van ontwerp, gemeentelijke procedures en partij tussen u als opdrachtgever en aannemer.

Op al onze diensten en leveringen zijn van toepassing de regeling betreft rechtsverhouding zoals deze beschreven staat in de RVOI-2001.
Deze RVOI-2001 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001. Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.